План работы

«Бекитемин» «Макулдашылды»

М ж-а PhD докторантура Теология фак-нин деканы

бөл. башчысы

___________________ _________________

проф.Т.Жумабаева доц. З. Ажимаматов

«____»_________2020-ж. «____»_________2020-ж.

Теология факультетинин магистратурасынын 2019-2020-окуу жылы үчүн түзүлгөн иштеринин

ПЛАНЫ

Аткарылуучу иш-чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

Август, сентябрь, 2019 -ж.

1.

Сабактардын жадыбалын түзүү

Окуу жылынын башында

Магистратура б-ча жооптуу

2.

1-2-курстар үчүн семестрдик пландарды түзүү, бекитүү

Айдын башында

Магистратура б-ча жооптуу

3.

1-курстар үчүн тайпалык журналдарды, зачеттук китепчелерди даярдоо.

Ай ичинде

Магистратура б-ча жооптуу

4.

Магистранттарды курстан курска көчүрүү буйруктарын даярдоо

Айдын башында

Магистратура б-ча жооптуу

5.

2019-2020-окуу жылына магистратуранын иш планын бекитүү

Ай ичинде

Программа жетекчиси

Октябрь, 2019 -ж.

1.

Предметтер боюнча 1-курстардын аралык текшерүүлөрүн өткөрүү

График боюнча

Магистратура б-ча жооптуу

2.

Магистранттардын маалымат базасын тактоо

Айдын аягына чейин

Магистратура б-ча жооптуу

3.

Жумушчу программаларын бекитүү

1-жарымында

Кафедра

Программа жетекчиси

4.

2-курстун магистранттарын илимий-педагогикалык практикага жөнөтүү

24.10.

Магистратура б-ча жооптуу

Ноябрь, 2019 -ж.

1.

1-курстун магистранттарынын магистрдик диссертацияларынын темаларын бекитүү

Айдын башында

Магистратура б-ча жооптуу

2.

1-курстун магистранттарын илимий-изилдөө практикасына жөнөтүү

21.11.

Магистратура б-ча жооптуу

Декабрь, 2019 -ж.

1.

«Магистрдик диссертация кандайча жазылат?» деген темада семинар уюштуруу

1-жарымында

Деканат

Программа жетекчиси

Январь, 2020 -ж.

1.

Аралык жана жыйынтык текшерүүлөрдү уюштуруу

Окуу графиги боюнча

Деканат

Магистратура б-ча жооптуу

2.

Экинчи жарым жылдык үчүн семестрдик пландарды түзүү

1-жарымында

Магистратура б-ча жооптуу

3.

Магистранттардын практикаларын жыйынтыктоо

График боюнча

Программа жетекчиси

4.

Экинчи жарым жылдык үчүн сабактардын расписаниесин түзүү

Айдын аягында

Магистратура б-ча жооптуу

Февраль, 2020 -ж.

1.

Кышкы сессиянын жыйынтыгын чыгаруу

1-жумада

Деканат Программа жетекчиси

2.

Экинчи жарым жылдык үчүн окутуучулардын окуу жүктөмдөрүн тактоо

1-жарымында

Кафедра

Март, 2020 -ж.

1.

1-модулдарды уюштуруу, жыйынтыгын чыгаруу

20.03.-26.03

Магистратура б-ча жооптуу

2.

2-курстун магистранттарынын жайкы сессиясын уюштуруу, жыйынтыгын чыгаруу

График боюнча

Магистратура б-ча жооптуу

Апрель, 2020 -ж.

1.

Жаңы окуу жылына жумушчу окуу пландарын түзүү (AVN аркылуу)

Айдын башында

Магистратура б-ча жооптуу

2.

Жаңы окуу жылына окуу процессинин графигин түзүү

Айдын башында

Магистратура б-ча жооптуу

3.

«Илим Жумалыгына» карата иш чараларга магистранттарды тартуу

Айдын аягында

Программа жетекчиси

4.

Магистранттардын өз алдынча иштөөсүн талдоо, жыйынтык чыгаруу

Ай ичинде

Кафедра

Май, 2020 -ж.

1.

Бүтүрүүчү курстарга мамлекеттик сынактарга карата обзордук лекцияларды ж-а консультацияларды уюштуруу

График б-ча

Деканат

Магистратура б-ча жооптуу

2.

1-курстардын өндүрүштүк практикасын уюштуруу

Окуу графиги боюнча

Магистратура б-ча жооптуу

3.

Билим майрамына карата уюштурулган иш чарага катышуу

Айдын аягында

Магистратура б-ча жооптуу

4.

Алдын ала коргоону уюштуруу

Кафедра

5.

Куттуу Жумалыкка карата илимий иш-чараларга катышуу

Программа жетекчиси

Июнь, 2020 -ж.

1.

Магистранттардын мамлекеттик сынактарын уюштуруу

Жадыбал боюнча

Кафедра

Магистратура б-ча жооптуу

2.

1-курстардын аралык текшерүүлөрүн жана жайкы сессиясын уюштуруу

19.06.нан

Магистратура б-ча жооптуу

3.

Бүтүрүү аземин уюштуруу

Программа жетекчиси

Июль, 2020 -ж.

1.

Жайкы сессияны жыйынтыктоо, сессияны тапшыра албай калган магистранттар үчүн жайкы семестр уюштуруу

1-жарымында

Деканат

Магистратура б-ча жооптуу

Магистратура боюнча жооптуу: Кадыров М.