Резюме жана эмгектердин тизмеси

Резюме

Аты-жөнү: Зекерия Сарыбулак

Туулган жылы: 01.06.1966

Туулган жери: Ван/Tүркия

ОшМУга кызматке кирген мөөнөтү: 2014.

Байланыш телофону: (+996) (700)388121

Электрондук адреси: zekerya184@hotmail.com

Алган билими: Жогорку

Даражасы

Факультет

Университет

Жылы

Бакалавр

Теология

Анкара

2005-2007

Магистратура

Социал илимдер институту негизги дин илимдер бөлүмү

Ван Йүзүнчү

2010-2012

Докторантура

Социал илимдер институту негизги дин илимдер бөлүмү)

Ван Йүзүнчү

Улантууда

Иш тажрыйбасы :

Милдети

Университет

Жылы

Окутуучу

Ош мамлекеттик университети теология факультети

2014

Китептер

Telif:

1. Ebu’l’Muin En-Nesefî ve İslam Mezhepleri Tarihine Katkısı. Basılmamş

2. Matüridi Kelamcı Nureddin es-Sabunî’ye Göre İslam İnanç Esasları. Ван Йүзүнчү, Ван. 2014.

Макалалар:

Мезгилдүү басылган макалалар :

1. Ebu’l-Muin en-Nesefî: Ош мамлекеттик университети теология факультети, Илимий журнал Osh, 2015.