• План работы

План работы

Факультеттин Окумуштуулар Кеңешинин

«____»____________2019-ж. №_____ токтому

менен бекитилди.

Декан _________ З. Ажимаматов

Теология факультетинин 2019-2020-окуу жылы үчүн түзүлгөн уюштуруу жана окуу-тарбиялык иштеринин

ПЛАНЫ

Аткарылуучу иш-чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

Август, сентябрь, 2019-ж.

1.

Сабактардын жадыбалын түзүү

Окуу жылынын башында

Окуу бөлүмү

2.

Тайпалар үчүн семестрдик пландарды түзүү, бекитүү (Ар бир программа үчүн)

Айдын башында

Окуу бөлүмү

3.

Жайкы сессиядан карызы бар студенттер менен иш алып баруу

График б-ча

Окуу бөлүмү

4.

1-курстар үчүн студенттик жана зачеттук китепчелерди даярдоо.

2-жарымында

Окуу бөлүмү

Кураторлор

5.

Студенттерди тикелөө, башка адистиктерге которуу, кошумча курстан курска көчүрүү буйруктарын даярдоо

Ректораттын графиги б-ча

Деканат

Окуу бөлүмү

6.

3-НК отчетун тапшыруу

ОИДдин графиги б-ча

Окуу бөлүмү

7.

Окуу жылына факультеттин материалдык базасын даярдоо, окуу имаратын ремонттоо. Аудиториялар, кабинеттер, китепкана, техникалык каражаттар, ж.б.

Окуу жылынын башында

Деканат

Комендант

8.

1-курстардын билим сапатын текшерүү, анализдөө

График б-ча

Деканат

Кафедра

9.

Эне тил жөнүндө программа даярдоо

23-сентябрь

Кафедра

10.

2019-2020-окуу жылына факультеттин иш планын бекитүү

Ай ичинде

Деканат

11.

Көз карандысыз аккредитациялоого карата иш пландарды иштеп чыгуу (магистратура, колледж)

Ай ичинде

Деканат

Жумушчу топ

12.

Кафедранын иш пландарын талкуулоо, бекитүү

Ай ичинде

Кафедра

Октябрь, 201 9 -ж.

1.

Предметтер боюнча бакалавр программасындагы 1-4-курстардын, орто кесиптик билим берүү программасындагы 2-курстардын 1-модулдарын өткөрүү

График боюнча

Окуу бөлүмү

2.

Ар бир программа боюнча студенттердин маалымат базасын тактоо

Айдын аягына чейин

Окуу бөлүмү

3.

Мугалимдер күнүн белгилөө

1-жума

Деканат

Профком

4.

Штаттык расписаниени тактоо

Айдын башында

Деканат

5.

Окуу программаларында (орто кесиптик билим берүү, бакалавриат жана магистратура программалары боюнча) күтүлүүчү натыйжалардын аныкталышына баа берүү

Ай ичинде

Деканат

Кафедра

6.

Китепкананы жаңы адабияттар менен толуктоо

1-жарымында

Китепкана

7.

1-курстарды кабыл алуу аземин өткөрүү.

Айдын аягына чейин

Деканат,

Кафедра жана студенттер

8.

Өздүк баалоо жана көз карандысыз аккредитацияга карата семинар уюштуруу (магистратура, колледж)

Айдын аягында

Деканат

Жумушчу топ

9.

ББнүн сапатына ички баа берүүгө карата студенттер, окутуучулар, бүтүрүүчүлөр жана жумуш берүүчүлөр үчүн анкеталарды даярдоо.

Айдын аягына чейин

Жумушчу топ

Ноябрь, 201 9 -ж.

1.

1-модулду жыйынтыктоо

2-жарымында

Деканат

Окуу бөлүмү

2.

Багыттар боюнча ОПнын түзүлүшүн анализдөө

Ай ичинде

Деканат

Кафедра

3.

Башка факультеттин студенттери менен жолугушуу уюштуруу

Ай ичинде

Деканат

Жаштар комитети

4.

Жылытуу системаларын жана имаратты кышка даярдоо

1-жарымында

Деканат

Комендант

5.

Студенттер күнүн белгилөө

17-ноябрь

Жаштар комитети

Декабрь, 20 19 -ж.

1.

2-модулдарды уюштуруу

2-жарымында

Деканат

Окуу бөлүмү

2.

«Исламда аял затынын орду» деген темада талкуу уюштуруу

1-жарымында

Деканат

Аялдар кеңеши

3.

Кышкы зачеттук-экзамендик сессияны уюштуруу

Окуу графиги боюнча

Окуу бөлүмү

4.

Жатаканада жүргүзүлгөн тарбиялык иштерди анализдөө

Айдын аягында

Деканат

Кураторлор

5.

СПИД жөнүндө лекция өткөрүү

Ай ичинде

Адистер жана студенттер

Январь, 2020-ж.

1.

1-ж.ж. жыйынтыгы боюнча отчет даярдоо

1-жарымында

Деканат

Окуу бөлүмү

2.

Экинчи жарым жылдык үчүн семестрдик пландарды түзүү

1-жарымында

Окуу бөлүмү

Кафедра

3.

Магистранттардын практикаларын уюштуруу, көзөмөлдөө

График боюнча

Деканат

4.

Экинчи жарым жылдык үчүн сабактардын расписаниесин түзүү

Айдын аягында

Окуу бөлүмү

5.

Практикалардын программаларынын сапатын анализдөө

Ай ичинде

Кафедра

Февраль, 2020-ж.

1.

Кышкы сессиянын жыйынтыгын чыгаруу

1-жумада

Окуу бөлүмү

2.

Көз карандысыз аккредитациялоого карата анкетирлөөнүн натыйжаларын талкуулоо, анализдөө (магистратура, колледж)

Деканат

Жумушчу топ

3.

1-2-курстардын практикаларын уюштуруу

График боюнча

Практика башчысы

Деканат

4.

Ички мобилдүүлүккө карата иш чара уюштуруу

Ички моб.графиги боюнча

Деканат

5.

Экинчи жарым жылдык үчүн окутуучулардын окуу жүктөмдөрүн тактоо

1-жарымында

Окуу бөлүмү

Кафедра

6.

23-февраль Ата Мекенди коргоо күнүнө карата концерттик программа даярдоо.

20-23-февраль

Аялдар кеңеши, жаштар комитети

Март, 2020-ж.

1.

1-модулдарды уюштуруу, жыйынтыгын чыгаруу

Окуу графиги боюнча

Окуу бөлүмү

2.

Предметтик олимпиадаларды уюштуруу

1-жарымында

Кафедра

3.

8-март майрамын белгилөө. Кыздар арасында конкурс уюштуруу

07.03

Жаштар комитети

Аялдар Кеңеши

Кураторлор

4.

21-март - Нооруз майрамын белгилөө

20.03

Деканат

5.

Ички мобилдүүлүккө карата иш чара уюштуруу

Ички моб.графиги боюнча

Деканат

6.

Ишембиликтерди уюштуруу

Ар ишемби

Кураторлор

Жаштар комитети

7.

Куттуу жумалыкка карата тийиштүү иш-чараларды иштеп чыгуу

Ай ичинде

Деканат

Апрель, 2020-ж.

1.

Жаңы окуу жылына жумушчу окуу пландарын түзүү (AVN аркылуу)

Айдын башында

Окуу бөлүмү

2.

Жаңы окуу жылына окуу процессинин графигин түзүү

Айдын башында

Окуу бөлүмү

3.

Ички мобилдүүлүккө карата иш чара уюштуруу

Ички моб.графиги боюнча

Деканат

4.

Бүтүрүүчү курстардын 2-модулдарын жана жыйынтык текшерүүлөрүн уюштуруу

Окуу графиги боюнча

Окуу бөлүмү

5.

Факультеттер аралык олимпиадаларга даярдык

1-жарымында

Деканат,

Кафедра

6.

«Куттуу Жумалыкка» карата иш чараларды уюштуруу

Айдын аягында

Деканат

Кафедра

7.

Студенттердин өз алдынча иштөөсүн талдоо, жыйынтык чыгаруу

Ай ичинде

Кафедра

8.

Өздүк баалоону өткөрүү, өздүк балоонун отчетторун экспертизациялоо (магистратура, колледж)

1- жарымында

Деканат

Кафедра

Жумушчу топ

9.

Студенттик илимий конференция уюштуруу

Деканат

Май, 2020-ж.

1.

Бүтүрүүчү курстарга мамлекеттик сынактарга карата обзордук лекцияларды ж-а консультацияларды уюштуруу

График б-ча

Деканат

Окуу бөлүмү

2.

Бакалавр программасындагы 1-3-курстардын, орто кесиптик билим берүү программасындагы 2-курстардын 2-модулдарын жана жайкы сессиясын уюштуруу

Окуу графиги боюнча

Окуу бөлүмү

3.

Факультетте «Ачык эшик» күнүн өткөрүү

Айдын аягында

Деканат

4.

Илим жумалыгын өткөрүү

Айдын башында

Деканат

Июнь, 2020-ж.

1.

Бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик сынактарын уюштуруу

Жадыбал боюнча

Деканат

Окуу бөлүмү

2.

2-курстарды Кыргызстан тарыхы предмети боюнча мамлекеттик сынакка киргизүү

Жадыбал боюнча

ОИД

Деканат

Окуу бөлүмү

3.

Орто кесиптик билим берүү жана бакалавр программасында окуган студенттерди жайкы семестрге каттоо иштерин уюштуруу

Окуу графиги боюнча

Окуу бөлүмү Деканат

4.

Жайкы семестрди уюштуруу

Окуу графиги боюнча

Деканат

Окуу бөлүмү

Июль, 2020-ж.

1.

Жайкы сессияны жыйынтыктоо, жылдык отчет түзүү, тапшыруу

1-жарымында

Деканат

Окуу бөлүмү

2.

Факультеттин иш пландарын түзүү

1-жарымында

Деканат

3.

Абитуриенттерди кабыл алуу боюнча даярдык

1-жарымында

Деканат

4.

Окутуучуларды жана персоналды эс алууга чыгаруу

2-жарымында

Деканат

5.

Окуу корпуста ремонт иштерин жүргүзүү

Комендант

Дайыма жүргүзүлүүчү иш - чаралар

1.

Окумуштуулар кеңеши

1 айда 1 жолу

Деканат

2.

Өндүрүштүк чогулуш

Дүйшөмбү

Деканат

3.

Куратордук саат

Жадыбал б-ча

Кураторлор

4.

Профсоюздук кеңеш

2 айда 1 жолу

профком

5.

Студенттик чогулуш

1 айда 1 жолу

деканат, ЖК

6.

Факультеттин илимий журналын чыгаруу

Жылда эки жолу

7.

Маалымат каражаттары менен байланыш жана макала, интервьюларды, берүүлөрдү уюштуруу

Дайыма

Коллектив

8.

Жетишпеген студенттер менен иш алып баруу

Дайыма

Деканат

Кафедра

Окуу бөлүмү

ЖК

9.

Окуунун алдыңкылары менен иш алып баруу

Дайыма

Деканат

10.

Жатаканадагы студенттер менен иштөө

Дайыма

Деканат

11.

Белгилүү адамдар менен жолугушууларды уюштуруу

Айына 1 жолу

Деканат, Кураторлор

12.

Туркиядан чакырылган окутуучулар менен иштөө

Дайыма

Деканат