• Молодежный комитет

Молодежный комитет

Жаштар комитети

Жаштар бул-өлкөнүн эң маанилүү ресрусу болуп эсептелет. Эл арасында «жаштар биздин келечегибиз» деп айтылып жүргөн сөз бар. Чындыгында жаштар биздин келечегибиз. Андыктан жаштарга туура багыт көрсөтүү ар бир улуу муундун милдети. Айтор бүгүнкү күндө жаштарыбыз батышты туурап, чыгышты эрчип кыргыз экенин унутуп баратат деген улуу муундун өкүлдөрү сурап келсен чекеден чыгат. Бирок жаштарды жөн жеринен күнөөлөгөн туура эмес. Бүгүнкү күндө жаштардын өлкөбүздө болуп жаткан окуяларга кызыгуусу улууларга караганда көбүрөөк маалыматка ээ экендиги талашсыз. Жаштардын бүгүнкү күндө жасап жаткан иштери өлкөсүнүн келечегине кошкон салымы. Качан гана биз жаштар бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып бирдиктүү иш алып барсак коомго чоң өзгөрүүнү алып келүүбүзгө ишенем. Ошондуктан биз жаштар убактыбызды туура жерге сапртап коомдо лидерлик ишмердүүлүгүбүздү туура пайдаланышыбыз абзел. Андыктан биз Ош Мунун теология факультетинин жаштар комитети өлкөбүздүн жаштарын иштешүүгө чакырабыз. Сиздерди терең урматтоо менен

Ош МУнун теология факультетинин жаштар комитетинин төрагасы:
Тойчуев Абдимиталип.