Теология факультетинин кафедра башчысы Зайлабидин Ажимаматовдун жаңы илимий эмгеги жарык көрдү

2015-12-14 15:31:49 71

ОшМУнун теология факультетинин дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасынын башчысы Зайлабидин Ажимаматовдун « Абу Ханифа жана анын окуусунун Фергана өрөөнүндө калыптануусу X-XIVкк» аттуу илимий эмгеги жарык көрдү.