Мектептерде 9-класстар үчүн "Диндердин өнүгүү тарыхы" сабагы өтүлүп баштады

2022-09-09 11:19:16 72

Мектептерде 9-класстар үчүн "Диндердин өнүгүү тарыхы" сабагы өтүлүп баштады. Ошол тууралуу маек-талкуу болуп өттү.