2022-03-28 14:19:56 121

Түркия Диянет иштери башкармалыгынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Мустафа Ырмаклы ОшМУнун теология факультетинин студенттери жана бүтүрүүчүлөрү үчүн "Радикалдуу диний көз караштардын учурдагы Ислам түшүнүгүнө жана коомдук жашоого таасири" деген темада маалымат берди. Конференциянын аягында катышуучулардын суроолоруна жооп берди.