Эл аралык индекстүү «Scopus Web Science» журналдарга макалаларды даярдоо жана чыгаруу боюнча семинар болуп өттү

2020-03-11 14:30:40 162

2020-жылдын 9-мартында ОшМУнун Жарчысы журналанынын редактору Абдуллаева Жыпаргуль теология жана ТТГФ факультеттеринин профессордук-окутуучулар курамы үчүн эл аралык индекстүү «Scopus Web Science» журналдарга макалаларды даярдоо, катталуу жана чыгаруу максатында атайын өндүрүштүк семинар өттү.