Илим жана билим каналында «Эненин бала тарбиялоодогу орду»

2020-03-05 00:04:38 207

2020-жылдын 4-мартында ОшМУ нун теология факультетинин доценти А. Жусубалиев ЭЛТРдин Илим-Билим каналынын «Биринчи бол» программасында «Баланы тарбиялоодо эненин орду» деген темадагы талкуу маекке катышты. А. Жусубалиев программада Азирети Мухаммед пайгамбардын хадистеринин мисалында бала тарбиялоодо диний таалим-тарбиянын таасири жөнүндө маалымат жана сунуштарын айтты.